Strona Powitalna
 
kim jesteśmy

pinakoteka

artykuły

galeria

kluby

linki

Zaœcianek pomaga

Wejscie do Galerii - Brandt - Obrona Zaœcianka

W zaściankowej Pinakotece przedstawiamy dzieła największych polskich malarzy.W większości są to obrazy związane z polską historią, tradycją, krajobrazem i kulturą. Będziemy starać się nie zamieszczać dzieł powstałych w XX wieku, choc kilku wyjątków nie da się uniknąć.
W działach specjalnych przedstawimy dzieła dawnych mistrzów, ilustracje do "Pana Tadeusza" (Andriolli i inni) i litografie Napoleona Ordy.
Galeria Malarstwa Polskiego jest witryną niekomercyjną, mającą na celu propagowanie kultury polskiej. Mamy co pokazać i trzeba przypominać ludziom, że nie wypadliśmy sroce spod ogona.

Stronę prowadzi Witold Raczunas